<script type="text/javascript"> $(".ddsmoothmenu > ul > li:first-child").hide(); </script>

SLEZAK IVAN s.r.o.

Medený Hámor 23,
Banská Bystrica 974 01

tel.: +421 48 412 56 18
fax: +421 48 415 28 63
e-mail: slezaki@stonline.sk

SK | DE | EN | FR

/domains/slezak/UserFiles/images/slezak_hlavicka2.png

Poistenie a garancie


  • všetky vozidlá sú havarijne poistené
  • poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa dohody CMR do výšky 265 551 Eur
  • odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR
  • finančná spôsobilosť
  • školenia vodičov